پروفایل های موجود

-
پاک کردن همه فیلترها

2 پروفایل موجود 2 پروفایل موجود

 • پارسا مهرافزون

  مترجم

  10 سال تجربه 1 پروژه کار کرده 70,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  یک مترجم زبان آلمانی

 • gahvetalkh

  مترجم

  5 سال تجربه 3 پروژه کار کرده 30,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  من عالی هستم